NL FR EN

Beste patiënten, welkom bij Huisartsenpraktijk Waarschoot!


GELIEVE AFSPRAKEN ONLINE TE BOEKEN + reden van consult steeds vermelden!

BEPERK TELEFOONS AUB
Patiëntenstop

Voorlopig hanteren wij een patiëntenstop in onze praktijk, dit om kwalitatieve zorg te kunnen blijven garanderen voor onze huidige patiënten.
Na de winter zal dit opnieuw geëvalueerd worden.VISIE

Wij zijn een huisartsenpraktijk met 2 artsen die eerstelijnszorg verlenen.

Als huisarts willen wij je eerste toegang tot de gezondheidszorg zijn. Wij streven ernaar goede en laagdrempelige zorg te bieden. Dit betekent voor ons zo volledig mogelijke kwalitatieve zorg die wetenschappelijk onderbouwd is. Je kan bij ons terecht voor een diagnose, een behandeling, een goed gesprek, een verwijzing of opvolging. Wij staan ook in voor acute zorgen, pre-operatieve onderzoeken, vaccinaties en reisadviezen, medicamenteuze adviezen, uitstrijkjes, begeleiding van zwangerschappen, verzorging bij letsels, kleine heelkunde, zorg voor je zieke kind of baby, gezins- en levensvragen en steun in je laatste levensfase...

Belangrijk hierin is het wederzijds respect en vertrouwen met inbreng van arts én patiënt. De patiënt draagt zelf een verantwoordelijkheid en speelt een actieve rol in zijn eigen gezondheid.

Samenwerken staat centraal zowel binnen als buiten onze praktijk :

  • onderling tussen de artsen van de praktijk door regelmatig patiëntenoverleg
  • met andere eerstelijnswerkers ( verpleging, thuiszorg , apotheker , kinesisten, diëtisten, ...)
  • met specialisten en ziekenhuizen
  • en vooral met onze patiënten om samen als partners te werken aan hun gezondheid.

Wij vervullen als huisarts hier een coördinerende rol in.

Patiënten hebben  uiteraard vrije keuze van dokter, naargelang dit mogelijk is met de beschikbare afspraakmomenten.
Het is onze bedoeling continuïteit van zorg te voorzien. Indien nodig, kan er steeds overleg gepleegd worden tussen de artsen. Er is ook een wekelijks praktijkoverleg, zodat de nodige zaken besproken kunnen worden. Binnen onze groepspraktijk is er een gedeeld beroepsgeheim.